Historie


Visens Venner i Roskilde

___________________________________________________________________________________________

Vores historie i VVR

Hvad er Visens Venner?

Visens Venner er en forening af viseglade mennesker. Den blev stiftet i 1984 med det formål at fremme interessen for og bevare og udvide kendskabet til nordiske og især danske viser. 


Visens Venner har sin rod i Sverige, hvor Evert Taube var en af initiativtagerne til, at foreningen blev stiftet i 1936. I Danmark blev den første forening stiftet i København i 1953 med Sigfred Pedersen som formand.  I dag er der ca. 70 foreninger Visens Venner i hele Norden, heraf 29 i Danmark.


Foreningen har en kerne af rutinerede medlemmer, som aktivt beskæftiger sig med visen som sangere, akkompagnatører, komponister eller digtere,

og en Vennekreds, som kan lide at lytte til og synge med på viser.


Sådan begyndte det!

Det hele begyndte med en lille, men aktiv gruppe bestående af Ellen Haaning, Karen Nielsen, Peter Bruun, Jens Haaning, Benny Jensen og Agnes Bruun, som ved den stiftende generalforsamling den 29.5.1984 blev den første bestyrelse. Derudover var

Hans Nielsen med fra vennekredsen og Helga Svensson og Niels Munk suppleanter.


Det første såkaldte "hulemøde" med visesang fandt sted den 15.maj 1984 i Husarstalden, Galleri Sct. Agnes, men ret hurtigt kom man rigtigt i gang med visearrangementerne og flyttede dem til den smukke, men slidte Guldaldersal på Hotel Prindsen, det daværende Kulturhus, hvor foreningen havde stor succes, og hurtigt kom op på 200 medlemmer. Kulturhuset lukkede den 31.12.1999, hvorefter vi flyttede til Roskildes smukke

Bibliotekets sal. 

 

I årenes løb har foreningen i nævnte rækkefølge haft flg. formænd: Ellen Haaning, Tove Schultz, Lise Bedstrup, Ingrid Madsen, Margareta Jensen, Ingrid Madsen, Preben Andersen, Hanne Eisen, Amy Leen Jensen og Jytte Bendixen.


Hvad er en vise?

Visen er en fortællende sang. Viser var ”gamle dages” avis, men de er under stadig ændring og bevægelse. De er altid et spejl af tiden. Som den svenske visesanger

Sid Jansson har udtrykt det ”samtidens puls slår i viserne”.

Visen fortæller en historie til tilhørerne. Derfor er teksten det vigtigste.

Teksten kan være sjov, alvorlig, poetisk, politisk, have fine eller overraskende pointer, være en revy- eller kabaretvise, en fræk humørfyldt bakkevise eller en gammel skillingsvise. 


Den gode vise består af 3 dele i samspil med hinanden:


- tekst med musik, der understøtter og ikke drukner  ordene

- den personlig fortolkning af teksten

- formidlingen til og dialogen med et publikum.

 

Mange gamle fine viser har overlevet tiden, og der skrives mange fine visetekster i dag. Visens Venner vil gerne både holde liv i de gamle gode tekster, synge tidens aktuelle visetekster og påvirke visegenren.


Kurser og øvning

Der stilles ret store krav for at blive aktiv visesanger i Visens Venner, og oftest begynder man som aspirant. For at dygtiggøre sig afholdes ofte kurser med dygtige professionelle sanglærere/ skuespillere/ visesangere.

Derudover øver de, der har mulighed for det ofte hver tirsdag i månederne fra

september til maj.


Visekoncerter - arrangementer

Foreningen afholder visearrangementer ca. 7 gange årligt. Nogle gange er der til koncerterne spændende gæstesolister på programmet, andre gange er det egne aktive, der er på scenen. Ofte er programmet bygget op over et tema eller en forfatters tekster.

Andre gange er der større kabaret’er eller revyer på programmet. 

Se de aktuelle arrangementer lige nu.


Revyer og Kabaret'er

Foreningen har gennem tiden holdt mange spændende visearrangementer, men også en del revyer og kabaret'er. Den første  var "Den lille café" i 1989.

Et af højdepunkterne var en stor revy om Roskildes 1000 årige historie.

"En flot revy om Roskildes historie-…en stor succes ! Der blev grinet meget og fældet en enkelt tåre – en gennemført revy, flotte tekster, fremført professionelt….. …timing og elegant aflevering af sange og tekster blev serveret på et sølvfad….”

Sådan skrev pressen i 1998 om Visens Venners store revy ”Kærlighed, kamp og kildevand” - om Roskildes 1000 årige historie skrevet og fremført af Visens Venner i Roskilde i anledning af Roskildes 1000 års jubilæum. Langt de fleste af teksterne til revyen var nyskrevne på grundlag af en omfattende materialeindsamling om Roskildes historie.

         

Visens Venner udskrev i jubilæumsåret 1998 også en konkurrence om "Årets bedste Roskildevise". Dommere i konkurrencen var Lotte Fang – bibliotekar og lokalhistoriker, Erik Grip –visesanger, Ingrid Madsen –formand for Visens Venner i Roskilde og Ida Bjørn Nielsen – tekstforfatter og programvært i DR. Der blev i alt indsendt 42 viser og sange. Vinderen blev Ebbe Schiøler med visen ”Vores Roskilde”. Der blev efterfølgende lavet en bog, som indeholder de bedste 29 viser fra konkurrencen. (findes på biblioteket).


Engagementer

Underholdning "ud af huset": Visens Venner har gennem alle årene taget ud at underholde med visesang både i foreninger, på plejehjem og til private fester. Det er udvidet meget gennem årene, og vi har stadig stor succes med vores engagementer. Har du brug for glad og meningsfuld viseunderholdning, kontakt Visens Venner i Roskilde, Hanne Eisen eller ring på tlf.: 30 25 36 13


Hvor finder jeg viser?

Søger man folkeviser er Dansk Folkemindesamling www.dafos.dk en mulighed. Se også Visecentret i Odense, Projekt Visecenter, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense.

Er det revyviser, man mangler, kan man kontakte Dansk Revymuseum www.revymuseet.dk

Bellmantekster kan man bl.a. finde på www.bellman.net

Norske viser kan skaffes via Norsk visearkiv www.visearkivet.no

Eller kontakt Visens Venner i Roskilde 


Visen Venner i Danmark    

Visens Venner i Roskilde blev fra foreningens start i 1984 medlem af Visens Venner i Danmark, som er en paraplyorganisation for alle Visens Venner foreninger  i Danmark.www.visensvenner.dk 


Nordvisa

Visens Venner er medlem af Nordvisa. Nordvisa har til formål at styrke nordisk visetradition og visesang i Norden. Nordvisa kan bl.a. fungere som samordnings- og aftalepart på vegne af de nordiske visemiljøer overfor internationale organer. Læs nærmere på www.nordvisa.org , bl.a. om viseskoler og en kort beskrivelse af "Visens Historie" af Sid Jansson.


opdateret 5-7-2021